SPMS bundelt krachten in strijd tegen klimaatverandering

Lidmaatschap Net Zero Asset Owner Alliance per december 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema voor SPMS. Een nieuwe stap in ons beleid is onze aansluiting bij de Net Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties. Het doel: het verkleinen van de CO2-voetafdruk van onze beleggingen, in lijn met het Parijs-akkoord.

Samen werken aan klimaatdoelen

De Net Zero Asset Owner Alliance is een samenwerking tussen pensioenfondsen wereldwijd, die zich als doel stellen om de eigen investeringen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs: het beperken van de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius. De alliantie is een initiatief van de Verenigde Naties.

Met de deelname aan deze alliantie halen we expertise binnen over klimaatrisico’s en hoe wij onze investeringen daarop kunnen aanpassen. Zo kunnen wij leren van andere pensioenfondsen. Bovendien zorgt de verbinding met de VN ervoor, dat wij onze portefeuille aanpassen in lijn met wetenschappelijke inzichten, zoals die van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Op https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ leest u meer over de achtergronden en organisatie van de Net Zero Asset Owner Alliance.

Wat verandert er door de aansluiting bij de Net Zero Alliance?

Een belangrijk onderdeel van het Net Zero initiatief is engagement met bedrijven die veel CO2 uitstoten, zoals producenten van fossiele brandstof. Het in gesprek gaan over hun beleid en activiteiten om verbeteringen te realiseren, is al bestaand beleid van SPMS: zo zijn wij al actief in gesprek met de grootste veroorzakers van broeikasgassen via de Climate Action 100+ (zie link).

Een nieuw onderdeel in het beleid is het stapsgewijs reduceren van de CO2 voetafdruk van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Wij hebben daartoe al een eerste stap gezet in de aandelenportefeuille met de introductie van klimaatdoelstellingen. In de komende periode werkt SPMS verder aan nieuwe voorstellen.

Uitbreiden van impactbeleggingen

Daarnaast zetten we nog een stap. Onze doelstelling is om in 2025 minimaal 10% van de gehele beleggingsportefeuille in te vullen met impactbeleggingen. Dit zijn beleggingen waarbij naast financieel rendement ook een meetbaar maatschappelijk rendement belangrijk is.

Per december 2021 heeft SPMS in haar portefeuille ongeveer 2,5% aan impactbeleggingen., bestaande uit Nederlandse groene staatsobligaties. In de nieuwe beleggingen gaan de thema’s gezondheid en klimaat een grote rol spelen.

Meer lezen over hoe SPMS verantwoord belegt? Kijk op de pagina over maatschappelijk verantwoord beleggen.

10-12-2021