Persbericht: SPMS behoudt stabiele financiële positie

SPMS, het pensioenfonds voor vrijgevestigd medisch specialisten, behield in 2019 ondanks veel geopolitieke risico’s haar stabiele financiële positie. De dekkingsgraad steeg naar 127 procent en de pensioenaanspraken konden opnieuw met 3% worden verhoogd. Tegelijk meldden zich meer dan vijfhonderd nieuwe deelnemers bij het fonds. Om de nieuwe pensioenopbouw te kunnen financieren, moest SPMS per 2020 de premie verhogen en de opbouw verlagen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het fonds heeft gepubliceerd.

Rendement van 23,4%

Pensioenfonds SPMS kenmerkt zich onder meer door de jaarlijkse onvoorwaardelijke verhoging van de pensioenaanspraken met 3 procent. Ook in 2019, toen de prijzen stegen met 2,6 procent, kon die toeslag worden verleend. Ondanks veel politieke risico’s in de wereld kende SPMS prima beleggingsrendementen. In 2019 groeiden de beleggingen harder dan de verplichtingen en behaalde SPMS een positief beleggingsrendement van 23,4 procent. Het fonds tekende in 2019 diverse afspraken rondom maatschappelijk verantwoord beleggen.

Dekkingsgraad in 2019 gestegen

De actuele dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. In 2019 steeg de dekkingsgraad van SPMS van 121 procent naar 127 procent. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Deze daalde met 1 procent naar 125 procent. SPMS deed het beter dan veel andere pensioenfondsen; het gemiddelde van alle Nederlandse pensioenfondsen was eind 2019 103 procent. Voor de beleidsdekkingsgraad geldt een wettelijk vereist eigen vermogen van 117 procent. SPMS voldeed aan deze eis.

Premie omhoog, opbouw omlaag

Voor het vijfde jaar op rij heeft SPMS een groeiende groep deelnemers. Vorig jaar sloten zich ruim vijfhonderd nieuwe deelnemers aan bij SPMS. Tegelijkertijd bleef de pensioenleeftijd voor deelnemers op 65 jaar. Door de wederom sterk gedaalde rente in 2019 is het inkopen van nieuwe pensioenopbouw kostbaarder geworden. Daarom besloot het fonds voor medisch specialisten om de premie per 2020 te verhogen met 7,9 procent en de nieuwe opbouw vanaf dat moment te verlagen met 7,7 procent.

Persoonlijk financieel inzicht

Passend bij het karakter van het pensioenfonds geeft SPMS deelnemers helder inzicht in de persoonlijke financiële situatie. Behalve gesprekken met financieel planners, waarvan er in 2019 meer dan tweehonderd werden gevoerd, ontwikkelde SPMS in 2019 de gebruiksvriendelijke QuickScan. Deze gaat in 2020 live voor de deelnemers. Een mobiele app verzamelt informatie van de deelnemer en toont binnen een paar minuten een eerste inzicht in zijn of haar financiële toekomst. Dit kan vervolgens worden verdiept door een persoonlijk gesprek met een financieel planner van SPMS.

Gevolgen coronacrisis in 2020

Als gevolg van de coronacrisis is de voorlopige actuele dekkingsgraad medio juli 2020 gedaald naar 121 procent. Het rendement over het eerste halfjaar van 2020 bedroeg 5,3 procent. Het beschikbare vermogen is gestegen van 12,3 naar 13 miljard euro.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inspanningen en resultaten van SPMS in 2019?
Lees het jaarverslag 2019

In het jaarbericht 2019 staan de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.  
Lees het jaarbericht 2019

Noot voor de redactie

SPMS voert de beroepspensioenregeling uit voor 8.400 vrijgevestigd medisch specialisten in Nederland. Het fonds heeft 7.300 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van SPMS is circa € 13 miljard. SPMS behoort tot de 20 grootste pensioenfondsen van Nederland. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Steenvoorden, directeur SPMS, te bereiken via j.steenvoorden@spms.eu, of via (030) 693 76 80.

24-07-2020