Rekenvoorbeelden indexatie met conversie

Ontvangt u al een pensioenuitkering en heeft u er destijds voor gekozen uw startpensioen te verhogen door middel van hoge of lage conversie? Dan valt uw voorwaardelijke toeslag iets lager uit dan 1,25%. Onderaan de streep ontvangt u wel de totale verhoging van 4,25%. We leggen u aan de hand van een rekenvoorbeeld graag uit hoe dat zit.

Wanneer u heeft gekozen voor hoge conversie dan is de 3% onvoorwaardelijke toeslag al onderdeel van uw pensioenuitkering. U heeft hiermee al een deel van uw uitkering naar voren gehaald. De 3% onvoorwaardelijke toeslag was dus al onderdeel van uw uitkering van 2022. Wanneer uw pensioenuitkering van 2022 met 1,25% zou worden verhoogd, dan zou u meer ontvangen dan 4,25%. De totale toeslag zou dan 4,29% zijn, namelijk: (1 + 3%) x (1 + 1,25%) = (1 + 4,29%). 

We hebben daarom een correctie moeten toepassen op de 1,25% om uit te komen op de 4,25% die voor iedereen geldt. Daarom ontvangt u een voorwaardelijke toeslag van 1,21%. Daarmee komt u onder de streep uit op een totale toeslag van 4,25%, want (1 + 3%) x (1 + 1,21%) = (1 + 4,25%).

Wanneer u heeft gekozen voor lage conversie dan ontvangt u jaarlijks een onvoorwaardelijke toeslag van 1,25% en is een deel van de onvoorwaardelijke toeslag al onderdeel van uw pensioenuitkering. Hoeveel dit is, wordt berekend door de verhoging van 3% te delen door de verhoging van 1,25%, oftewel (1 + 3%) / (1 + 1,25%) = (1 + 1,728%). Dus afgerond op 2 decimalen is 1,73% onvoorwaardelijke toeslag al onderdeel van uw pensioenuitkering. U heeft hiermee al een deel van uw uitkering naar voren gehaald. De 1,73% onvoorwaardelijke toeslag was dus al onderdeel van uw uitkering van 2022. Wanneer uw uitkering van 2022 zou worden verhoogd met 2,5% (1,25% + 1,25%) dan zou u in totaal meer ontvangen dan 4,25%. De totale toeslag zou dan 4,27% zijn, namelijk: (1 + 2,5%) x (1 + 1,73%) = (1 + 4,27%). 

We hebben daarom een correctie moeten toepassen op de 1,25% om uit te komen op de 4,25% die voor iedereen geldt. Daarom ontvangt u een voorwaardelijke toeslag van 1,23%. Daarmee komt u onder de streep uit op een totale toeslag van 4,25%. Als namelijk na de toeslag van 1,73%, die al onderdeel is van uw uitkering, een verhoging van 1,25% + 1,23% = 2,48% plaatsvindt dan is het effect als volgt: (1 + 1,73%) x (1 + 2,48%) = (1 + 4,25%).