Persbericht: Stijgende dekkingsgraad pensioenfonds SPMS

SPMS, het pensioenfonds voor vrijgevestigde medisch specialisten, heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat 2017 een goed jaar was voor het fonds. De dekkingsgraad steeg tot boven de wettelijke eis en er werd een beleggingsrendement van 5,2% gehaald. Het fonds heeft de pensioenen per 1 januari 2017 met de vaste toeslag van 3% verhoogd.

Uit herstel

Eind 2017 bedroeg de dekkingsgraad van SPMS 127,9%. Daarmee lag de dekkingsgraad bijna 7 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Deze stijging is voor een belangrijk deel te danken aan de toename van het vermogen. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg gedurende het jaar. In 2016 moest SPMS nog een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank, omdat de beleidsdekkingsgraad lager dan de wettelijk vereiste norm van 120,3% was. In juni 2017 kwam de beleidsdekkingsgraad van SPMS weer boven de wettelijke eis. Het fonds was daarmee officieel ‘uit herstel’. SPMS sloot het jaar af met een beleidsdekkingsgraad van 125,6%. 

Prima beleggingsjaar

SPMS heeft een goed beleggingsjaar achter de rug. De toegenomen politieke risico’s in de wereld verstoren de kapitaalmarkten niet wezenlijk. Het belegd vermogen van SPMS steeg van 9,8 miljard euro naar 10,3 miljard euro en het totale beleggingsrendement kwam uit op 5,2%. Er was een groei te zien in alle grote regio’s, waaronder de VS en China. Deze mondiale economische groei had een positief effect op de winstgroei van ondernemingen en op de financiële markten. Afdekking van de US dollar en Japanse yen droegen flink bij aan het rendement. 

Focus op persoonlijke communicatie

SPMS vindt het belangrijk dat deelnemers hun pensioen goed geregeld hebben. Persoonlijke communicatie is zeer effectief om hier inzicht in te bieden. 40% van de startende medisch specialisten hebben in 2017 een persoonlijk welkomstgesprek gehad met een financieel planner, waarin zij inzicht in de pensioenregeling van SPMS en in de persoonlijke pensioensituatie krijgen.
 
In 2017 hebben de planners 219 financiële scans uitgebracht, 112 (deel)adviesgesprekken gevoerd en 434 telefonische of e-mailconsulten gegeven. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inspanningen en resultaten van SPMS in 2017? 
 
In het jaarbericht 2017 staan de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

SPMS voert de beroepspensioenregeling uit voor 8000 vrij gevestigd medisch specialisten in Nederland. Het fonds heeft 7000 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van SPMS is circa € 10 miljard. SPMS behoort tot de 20 grootste pensioenfondsen van Nederland. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Steenvoorden, directeur SPMS, te bereiken via j.steenvoorden@spms.eu, of via (030) 693 76 80.

04-07-2018