Pensioenfonds SPMS presteert goed in bewogen 2020

Het pensioenfonds voor vrijgevestigd medisch specialisten, SPMS, presteerde ondanks de coronapandemie in 2020 goed. De prestaties zijn terug te zien in de dekkingsgraad, het beleggingsrendement en de vaste jaarlijkse verhoging van de pensioenaanspraken. Deelnemers van het fonds kunnen nog altijd op 65-jarige leeftijd met pensioen. Daarvoor waren echter wel maatregelen in pensioenpremie en opbouw nodig. Dat zijn de conclusies op basis van het jaarverslag dat het fonds publiceerde.

Pensioenfonds SPMS wil medisch specialisten een welvaartsvaste basispensioenvoorziening bieden. Een belangrijk kenmerk is de jaarlijkse onvoorwaardelijke verhoging van de pensioenaanspraken met 3 % , die ook in 2020 werd toegekend. Ook op diverse andere vlakken kon het fonds de deelnemers tevreden stellen.

Dekkingsgraad op hoog niveau

Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. In 2020 steeg de dekkingsgraad van SPMS naar 130 %. In het voorjaar van 2021 steeg deze zelfs verder naar 135,6 %. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.  Vanwege de dalende rente kwam die in 2020 uit op 122 %. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle Nederlandse pensioenfondsen was eind 2020 100 %.

SPMS belegt maatschappelijk verantwoord

Ondanks de storm op de financiële markten, met name in het eerste kwartaal van 2020 toen de coronapandemie begon, kende SPMS een beleggingsrendement van 15,6 %,  waarvan 9,2% uit de renteafdekking. Het belegd vermogen steeg met 1,8 miljard euro naar 14,2 miljard euro. Het fonds zette verdere stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen. De Environmental, Social en Governance  (ESG)-beliefs zijn aangescherpt en in het nieuw opgestelde betrokkenheidsbeleid zet SPMS in op actief aandeelhouderschap. De basis hiervan zijn de ESG-aspecten die de aangesloten medisch specialisten belangrijk vinden, namelijk klimaat en gezondheid.

Pensioenleeftijd blijft op 65 jaar

SPMS verwelkomde bijna driehonderd nieuwe deelnemers en hield de pensioenleeftijd op 65 jaar. Inkopen van nieuw pensioen is echter kostbaar. Om de pensioenen toekomstbestendig te houden, zag SPMS zich genoodzaakt om de pensioenpremie te verhogen met 10% en de nieuwe opbouw vanaf 2021 te verlagen met 9,4%. Wel is besloten dat de premie de komende vijf jaar niet verder wordt aangepast. Ondertussen werkt SPMS samen met de beroepspensioenvereniging (BPMS) om het fonds voor te bereiden op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Tevreden deelnemers

Met kennis van zaken verleent SPMS de deelnemer hoogwaardige service, waaronder financieel inzicht. Afgelopen jaar lanceerde het fonds daarvoor de QuickScan, een tool die de medisch specialist binnen een paar minuten inzicht biedt in de financiën. Deelnemers zijn tevreden over de prestaties en service van het fonds, zo blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat SPMS uitvoerde.

16-07-2021