Onderzoek: wat vindt u belangrijk in uw nieuwe pensioenregeling?

SPMS staat voor de taak onze huidige pensioenregeling in te richten naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij is uw mening als medisch specialist van groot belang. Daarom voert SPMS in samenwerking met Motivaction een online onderzoek uit. Iedereen die pensioenaanspraken heeft bij ons vragen wij deel te nemen aan dit onderzoek. De uitnodiging ontvangt u rond 23 augustus in uw mailbox.

Een nieuw stelsel brengt nieuwe mogelijkheden

Het is belangrijk de juiste afwegingen te maken. Daarom is het essentieel dat ook uw stem meeweegt in de keuzes die gemaakt worden voor het nieuwe stelsel. Tenslotte zijn wij het fonds voor én door medisch specialisten. Met dit onderzoek wil SPMS in kaart brengen wat u belangrijk vindt. En u de mogelijkheid geven uw stem te laten horen.

Vragen die wij onderzoeken

  • Hoe belangrijk vindt u een pensioenfonds exclusief voor medisch specialisten? 
  • Hoe belangrijk voor u is keuzevrijheid in de regeling?
  • Welke keuzemogelijkheden zijn relevant voor u?
  • Wat vindt u van een vaste versus een variabele pensioenuitkering?
  • Vindt u het belangrijk dat er voor jongere en oudere deelnemers verschillend wordt belegd?

Samen keuzes bepalen

Welke keuzes SPMS voor de nieuwe regeling maakt, hangt ook af van uw mening. Daarom waarderen wij het zeer als u de tijd wilt nemen voor dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt hooguit 10 minuten. Al uw gegevens en antwoorden verwerken wij uiteraard veilig en anoniem. Rond 23 augustus kunt u de uitnodiging voor het onderzoek per mail verwachten. Wij hopen ook uw stem mee te kunnen nemen in onze uiteindelijke keuzes.

17-08-2021