Hoeveel pensioen krijgt u in 2019?

Eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2019 en jaaropgave 2018. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2019 maandelijks van ons ontvangt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2018 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Uw nettopensioen wijzigt

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Toeslagverlening

Ieder jaar verhogen we uw pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening. Naast deze onvoorwaardelijke toeslagverlening proberen we uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. SPMS heeft besloten geen extra indexatie te geven. Ontvangt u ouderdoms- of partnerpensioen en heeft u gekozen voor conversie? Dan verhogen wij uw pensioen niet of minder (afhankelijk van uw conversiekeuze), omdat de verhoging al verwerkt is in uw uitkering. Lees meer over toeslagverlening.

02-01-2019