Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

Eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2018 en jaaropgave 2017. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2018 maandelijks van ons ontvangt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2017 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Uw netto pensioen wijzigt

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe belastingregels voor het inhouden en betalen van loonheffing. Daarnaast wordt de premie voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) met 0,25% verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van uw bruto jaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. Het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. In 2017 was dat € 53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben invloed op uw netto pensioen.

Toeslagverlening

Ieder jaar verhogen we uw pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening. Naast deze onvoorwaardelijke toeslagverlening proberen we uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. SPMS heeft besloten geen extra indexatie te geven.

18-01-2018