Definitief einde aan pensioenopbouw in eigen beheer voor DGA

De mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer is afgeschaft. De wet die dit regelt is op 7 maart 2017 aangenomen. Deze wet heeft gevolgen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die in eigen beheer pensioen hebben opgebouwd.

Korting bij afrekenen met Belastingdienst

De Belastingdienst biedt een overgangsregeling om de reserve voor dit pensioen fiscaal gunstig vrij te maken. DGA´s met pensioen in eigen beheer kunnen dit pensioen vervolgens afkopen. Dat kan door met de Belastingdienst in één keer af te rekenen over de pensioenreserve bij de BV. De DGA’s krijgen hierbij een korting.

Bij afrekenen in 2017 is die korting het hoogst. In 2018 en 2019 wordt de korting steeds lager. Na 2019 geldt de kortingsregeling niet meer.

Andere opties

Naast de belastingkorting bij afkoop zijn er nog twee opties: niets doen of het opgebouwde pensioen omzetten in oudedagssparen. Bij niets doen wordt het opgebouwde pensioen uitgekeerd volgens de afspraken uit het verleden.

Bij oudedagssparen wordt de reserve in 20 jaar uitgekeerd via de BV, een bank of verzekeraar. Voor afkoop of omzetten in oudedagssparen is schriftelijke toestemming van de partner nodig.

Wilt u weten welke optie voor u interessant is? Neem dan contact op met uw accountant.

08-03-2017