Dekkingsgraad augustus 2019 122,6%

Eind augustus 2019 is de dekkingsgraad van SPMS 122,6%. Dit is een daling van 2,5%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind juli 2019 (125,1%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 4,7%-punt gedaald van 118,6% naar 113,9%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Ultimate Forward Rate

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind augustus 2019 is de UFR gelijk aan 2,2%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald naar 124,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.  

Dekkingsgraad op basis van 31-07-2019 31-08-2019
Marktrente + UFR 125,1% 122,6%
Marktrente 118,6% 113,9%
Beleidsdekkingsgraad 124,8% 124,4%
Meest recente vereiste dekkingsgraad 30-06-2019
Vereiste dekkingsgraad 118,0%

13-09-2019

Chat met SPMS