Dekkingsgraad mei 2020 118,5%

Eind mei 2020 is de dekkingsgraad van SPMS 118,5%. Dit is een stijging van 1,9%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind april 2020 (116,6%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.
 
Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.
 
SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan de marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR. 

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 3,0%-punt gestegen van 106,6% naar 109,6%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Ultimate Forward Rate

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen. 
 
De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind mei 2020 is de UFR gelijk aan 1,9%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand gedaald naar 122,5%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. 
 
Dekkingsgraad op basis van 30-04-2020 31-05-2020
Marktrente + UFR 116,6% 118,5%
Marktrente 106,6% 109,6%
Beleidsdekkingsgraad 122,9% 122,5%
Meest recente vereiste dekkingsgraad 31-03-2020
Vereiste dekkingsgraad 117,1%
Grafiek toont ontwikkeling dekkingsgraad per mei 2020

19-06-2020