Dekkingsgraad juni 2017 was 125,3%

Eind juni 2017 is de dekkingsgraad van SPMS 125,3%. Dit is een daling van 0,3%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind mei 2017 (125,6%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR.

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad schommelt minder dan marktdekkingsgraad door toepassing van de UFR.

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,3%-punt gestegen van 121,3% naar 121,6%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden.

Ultimate Forward Rate

UFR staat voor Ultimate Forward Rate. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze geïntroduceerd om de waarde van obligaties en rentederivaten met zeer lange looptijden goed te kunnen bepalen. Dat is van belang voor pensioenfondsen bij het bepalen van de waarde van hun bezittingen en hun verplichtingen.

De UFR is afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind juni 2017 is de UFR gelijk aan 2,7%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,6%-punt gestegen van 121,2% naar 121,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren.

Herstelplan en vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad is het vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken. Eind maart 2016 was de vereiste dekkingsgraad voor SPMS 120,3%. De beleidsdekkingsgraad eind maart 2016 was 120,2% en lag onder de vereiste dekkingsgraad. Daarom was er bij SPMS sprake van een tekort en hadden we een herstelplan nodig in 2016.

In het eerste kwartaal van 2017 heeft SPMS een geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. Dat was nodig omdat SPMS eind 2016 een tekort had. Een herstelplan is beëindigd als de beleidsdekkingsgraad per einde van een kalenderkwartaal boven de vereiste dekkingsgraad is komen te liggen. De vereiste dekkingsgraad per 30-06-2017 is medio augustus bekend en pas dan kan er beoordeeld worden of SPMS uit herstel is.

Dekkingsgraad op basis van 31-05-2017 30-06-2017
Marktrente + UFR 125,6% 125,3%
Marktrente 121,3% 121,6%
Beleidsdekkingsgraad 121,2% 121,8%
Meest recente VEV 31-03-2017
VEV 120,9%

14-07-2017