Dekkingsgraad juli 2023 148,6%

Eind juli 2023 is de dekkingsgraad van SPMS 148,6%. Dit is een stijging van 2,6%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind juni 2023 (146,0%). In eerste instantie is per eind juni een dekkingsgraad van 145,9% gerapporteerd, maar in de kwartaalrapportage van het 2e kwartaal van 2023 is het vermogen hoger uitgekomen. Daarom is de dekkingsgraad per 30 juni 2023 aangepast.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. 

Er zijn verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen. Om voor uniformiteit te zorgen, berekenen pensioenfondsen hun dekkingsgraad allemaal op dezelfde manier.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en marktdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de rente met Ultimate Forward Rate (UFR). De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert deze rente met UFR maandelijks. De UFR is voor looptijden tot 50 jaar gelijk aan de marktrente en wordt voor langere looptijden geëxtrapoleerd op basis van een constante forward rente. De marktdekkingsgraad is de dekkingsgraad op basis van de rente zonder UFR. 

SPMS kijkt naar de actuele dekkingsgraad voor de laatste stand van zaken. De actuele dekkingsgraad ligt vanaf 1 januari 2023 zeer dicht tegen de marktdekkingsgraad aan.

Marktdekkingsgraad

De marktdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 2,6%-punt gestegen van 146,0% naar 148,6%. SPMS kijkt naar de marktdekkingsgraad als zij moet beslissen hoe ze omgaan met de invloed van de rentestanden. 

Ook voor de marktdekkingsgraad per 30 juni 2023 geldt dat deze is aangepast als gevolg van het vermogen uit de rapportage van het 2e kwartaal van 2023 (was 145,9%).

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is in de afgelopen maand met 0,6%-punt gestegen naar 145,1%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Met de beleidsdekkingsgraad wordt de financiële situatie van een pensioenfonds vastgesteld. Deze dekkingsgraad stelt onder andere vast of een fonds een tekort heeft of kan indexeren. De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van de gewijzigde dekkingsgraad per 30-06-2023, maar wijzigt daardoor niet.

Dekkingsgraad op basis van 30-06-2023 31-07-2023
Marktrente + UFR 146,0% 148,6%
Marktrente 146,0% 148,6%
Beleidsdekkingsgraad 144,5% 145,1%
Meest recente vereiste dekkingsgraad 30-06-2023
Vereiste dekkingsgraad 119,4%

17-08-2023