Uw mening is belangrijk

Wij zijn benieuwd naar uw mening ten aanzien van ons beleggingsbeleid. Daarom hebben wij onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction gevraagd om een onderzoek uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek willen wij gebruiken om ons beleggingsbeleid eventueel aan te passen.

Uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek

Deze week ontvangt iedereen met pensioen(opbouw) bij SPMS een uitnodiging van onderzoeksbureau Motivaction om mee te werken aan dit onderzoek.

Vaker meedoen aan onderzoek?

Wilt u vaker meedenken over het verbeteren van onze (online) dienstverlening? Meld u dan aan voor het klantenpanel.

01-10-2019