Persbericht: SPMS waarborgt toekomstbestendig pensioen

In 2018 werkte SPMS, het pensioenfonds voor vrijgevestigd medisch specialisten, aan meer toekomstbestendige pensioenen. Door verhoging van de premies en verlaging van de opbouw verbetert SPMS de premiedekkingsgraad. Daardoor kan de pensioenleeftijd op 65 jaar blijven. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het fonds heeft gepubliceerd.

Financiële positie

De premiedekkingsgraad, die de verhouding weergeeft tussen de ontvangen premie en de kosten van de pensioenopbouw, bedroeg eind 2018 63,4%. Het vijfjaargemiddelde is 67,1%. SPMS streeft ernaar de huidige premiedekkingsgraad op te trekken tot 70%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Deze is gestegen van 125,6% naar 126,1%. Daarmee voldoet SPMS ruimschoots aan het wettelijk vereist eigen vermogen. Bovendien is de financiële positie van SPMS  beter dan veel andere pensioenfondsen; het gemiddelde van alle Nederlandse pensioenfondsen was eind 2018 108,4%. Dit gemiddelde van alle fondsen is in mei 2019 verder gezakt naar 104%. De beleidsdekkingsgraad van SPMS bedroeg eind mei 2019  125%.

Pensioenleeftijd medisch specialisten blijft 65 jaar

Per 1 januari 2019 kon het fonds de pensioenen met de vaste toeslag van 3% verhogen. Om de premiedekkingsgraad op te trekken, trof het fonds in 2018 echter maatregelen. Om de premiedekkingsgraad te verbeteren, is besloten om de premies te verhogen (4,9% voor gehuwden en 6,0% voor ongehuwden). Ook wordt de opbouw verlaagd met 5,1%. Daarmee zijn de pensioenen meer toekomstbestendig. Vanwege het zware beroep dat medisch specialisten uitvoeren, woog voor SPMS in 2018 het handhaven van de pensioenleeftijd het zwaarst. De pensioenleeftijd blijft daarom op 65 jaar. Andere fondsen waren genoodzaakt om de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar.

Renteafdekking voorkomt groter verlies

Ondanks de economische groei in de Verenigde Staten en de eurozone, drukten de toegenomen politieke risico’s en macro-economische onzekerheden in de wereld de rendementen. Het totale nettobeleggingsrendement was -1,7%. Zonder renteafdekking zou dat -3,3% zijn geweest, waarmee deze maatregel een groter verlies voorkwam. Het belegd vermogen daalde met 0,2 miljard euro naar 10,1 miljard euro. Positief was het rendement in 2018 van een nieuwe categorie infrastructuurleningen aan de aan de portefeuille, met een rendement van 2,4%. Daarnaast heeft SPMS in 2018 zichzelf doelen gesteld rondom de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name de SDG’s Goede gezondheid en welzijn en Duurzame en betaalbare energie. Ook ondertekende SPMS in 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen/Ondernemen, om negatieve effecten op samenleving en milieu veroorzaakt door ondernemingen uit de SPMS-portefeuille, te voorkomen en op te lossen.

Betrokken bij deelnemer

Het fonds vindt het belangrijk dat deelnemers hun pensioen goed geregeld hebben. Een op de drie nieuw toegetreden medisch specialisten sprak in 2018 met een financieel planner van SPMS. Zo geeft het fonds inzicht in de pensioenregeling en in de persoonlijke pensioensituatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inspanningen en resultaten van SPMS in 2018?

Lees het jaarverslag 2018.In het jaarbericht 2018 staan de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Bekijk het jaarbericht 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

SPMS voert de beroepspensioenregeling uit voor 8.000 vrijgevestigd medisch specialisten in Nederland. Het fonds heeft 7.000 pensioengerechtigden. Het belegd vermogen van SPMS is circa € 10 miljard. SPMS behoort tot de 20 grootste pensioenfondsen van Nederland. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Steenvoorden, directeur SPMS, te bereiken via j.steenvoorden@spms.eu, of via (030) 693 76 80.

08-07-2019