Betaalspecificatie 2020 en jaaropgave 2019

Op de betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2020 maandelijks van ons ontvangt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2019 van ons ontving. De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Beide documenten ontvangt u eind januari 2020.

Het kan zijn dat de hoogte van uw pensioen wijzigt ten opzichte van 2019. Dit komt door fiscale wijzigingen en/of door onze toeslagverlening.

Uw netto pensioen verandert door fiscale wijzigingen

Wijzigingen in de regelingen van de Belastingdienst kunnen er toe leiden dat de hoogte van uw netto pensioen verandert. Dit kan gaan om de volgende wijzigingen:

  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing.
  • De zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,7%. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.233,-. Dit was in 2019 € 55.923,-.

Ieder jaar verhogen we uw pensioen met 3%

Dit is onze onvoorwaardelijke toeslagverlening. Naast deze onvoorwaardelijke toeslagverlening proberen we uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. SPMS heeft besloten om dit jaar geen extra indexatie te geven. 

Heeft u gekozen voor conversie?
Dan verhogen wij uw pensioen niet of minder (afhankelijk van uw conversiekeuze). In geval van conversie is de verhoging al verwerkt in uw pensioenuitkering. Lees meer over toeslagverlening.

30-12-2019