Illustratie Financial Health Planning SPMS

Financial Health Plan

Een grondige analyse van uw financiële situatie (en wensen)

Nu en later zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ook uw wensen en financiële situatie van later en die van nu.
Om te zorgen dat u later niet voor verrassingen komt te staan denken we bij SPMS nu al met u mee. Dit doen we onder andere door het maken van een objectieve en onafhankelijke analyse van uw financiële situatie, dit noemen wij het 'Financial Health Plan'.

Wat het Financial Health Plan u te bieden heeft

Uw onafhankelijke financieel planner maakt een analyse van uw financiële situatie. Die van nu én die van na uw pensionering. In het Financial Health Plan komen ook zaken aan bod die niet tot de pensioenregeling behoren. Denk daarbij aan lijfrentes, kapitaalverzekeringen, pensioenaanspraken bij andere fondsen en verzekeraars, onroerend goed en overige vermogensaspecten. 
 
Uw financieel planner houdt bovendien rekening met inflatie, de stakingsberekening en nog te ontvangen goodwill. Het Financial Health Plan signaleert onvolkomenheden in uw financiële situatie en vormt de basis voor een inzicht in uw financiën. U ontvangt een uitgebreide en gedegen rapportage van de resultaten.

Zo werkt het Financial Health Plan

Als eerst gaan we met u in gesprek. Wat zijn uw wensen? Voor uw pensioen, maar ook op korte termijn. Wilt u ook de financiële situatie van uw partner hierin in meenemen (wij adviseren dit te doen). Heeft u nog andere aspecten waarvan u wilt dat wij die belichten?
 
Om basis daarvan gaat uw planner de benodigde gegevens verzamelen. U heeft verder geen gedoe met papierwerk, want u kunt al uw relevante gegevens veilig en digitaal opsturen via deze link: stuur uw gegevens veilig naar ons op.
 
De uitkomsten worden uitgebreid met u besproken. Dit kan bij u thuis of bij ons op kantoor. 
 
Op eventuele reiskosten na worden geen kosten in rekening gebracht. Het is een onderdeel van onze dienstverlening.