Klachten- of geschillenregeling

Een klacht is iets anders dan een geschil. Maar wat is het verschil?

Onder een klacht verstaan wij de situatie waarin u vindt dat SPMS iets verkeerd heeft gedaan. U heeft bijvoorbeeld niet het juiste bedrag op uw rekeningnummer ontvangen, of u denkt dat er een fout is gemaakt in de berekening van een uitkering. Als u een klacht heeft horen wij dat graag van u. Bekijk onze klachtenregeling.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u het niet eens bent met de toepassing van de regels van SPMS. U kunt bijvoorbeeld van mening verschillen over uw inschaling of over de uitleg van de statuten of het pensioenreglement. In dat geval is er sprake van een geschil. Ook in dat geval horen wij graag waarover u het niet met ons eens bent. Bekijk onze geschillenregeling.

Zowel een klacht als een geschil wordt in eerste instantie afgehandeld binnen de uitvoeringsorganisatie van SPMS. Bent u het niet met de beslissing eens, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van SPMS. Bent u het ook oneens met de beslissing van het bestuur? Dan heeft u nog de mogelijkheid om uw klacht of geschil schriftelijk voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Let op! De bovenstaande volgorde staat vast. U kunt uw klacht of geschil alleen voorleggen aan de Ombudsman als u niet tevreden bent met de eindbeslissing van het bestuur van SPMS over uw klacht of geschil.

U mag uw klacht of geschil wél op ieder moment aan de civiele rechter voorleggen.

In het pensioenreglement van SPMS is een hardheidsclausule opgenomen. Deze hardheidsclausule geeft het bestuur de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het reglement. Bent u van mening dat het toepassen van het reglement voor u persoonlijk leidt tot een onredelijke uitkomst? Dan heeft u de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule. De clausule is opgenomen in artikel 30 lid 1 van het pensioenreglement.